گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TS403

۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TS403
ابعاد

60×52 سانتی‌متر

طول

60 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

4 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

استیل

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

چپ

توان حرارتی پلوپز

7350 کیلووات (KW)

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TS515

۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TS515
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

استیل

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

10000 کیلو وات (KW)

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG519ME

۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG519ME
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG519M

۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG519M
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG303

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG303
ابعاد

5.5*42*88 سانتی‌متر

طول

88سانتی‌متر

عرض

42 سانتیمتر

تعداد شعله

3 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

چپ و راست

توان حرارتی شعله بزرگ

2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG520ME

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG520ME
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG523ME

۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG523ME
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG503

۸,۷۳۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG503
ابعاد

5*52*86سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG528

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG528
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG516M

۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG516M
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG516

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG516
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG510W

۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG510W
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

سفید

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG512W

تماس بگیرید
شناسه: TG512W
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

سفید

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای ایندی تک کد ITG505

۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
شناسه: ITG505
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG515W

۱۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG515W
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

سفید

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG517W

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG517W
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

سفید

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG508M

۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG508M
طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TG521

۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TG521
ابعاد

5*52*86 سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

شیشه ای

رنگ شیشه

مشکی

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

راست

توان حرارتی

توان حرارتی شعله کوچک : 1.2 kwتوان حرارتی شعله متوسط : 1.6 kwتوان حرارتی شعله بزرگ : 2 kwتوان حرارتی شعله پلوپز : 2.9 kw

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

اقلام همراه

سپری حرارت گیر ، صلیبی قهوه جوش ، برگه گارانتی ، دفترچه راهنما

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TS507

۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TS507
ابعاد

5*52*86سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

استیل

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی پلوپز

10000 کیلووات (KW)

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

گاز صفحه ای تورینو پلاس کد TS513

۱۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان
شناسه: TS513
ابعاد

5*52*86سانتی‌متر

طول

86 سانتی‌متر

عرض

52 سانتیمتر

تعداد شعله

5 شعله

رده مصرف انرژی

A

جنس صفحه

استیل

فندک اتوماتیک

دارد

محل شعله پلوپز

وسط

توان حرارتی پلوپز

10000 کیلووات (KW)

سیستم ایمنی

دارد

کابل برق

دارد

انواع گازهای آشپزخانه کدامند ؟

آشپزخانه، جایی است که هنر آشپزی به اوج خود می‌رسد و اجاق گاز به عنوان قلب این فضا محسوب می‌شود. انتخاب اجاق گاز مناسب، علاوه بر تأثیر بر آشپزی، به زیبایی و کارایی آشپزخانه شما نیز می‌افزاید. در این مقاله به بررسی انواع گازهای آشپزخانه، از اجاق گازهای رومیزی تا مبله، با تأکید بر ویژگی‌ها، عملکرد و برندهای معتبر می‌پردازیم تا شما را در انتخاب بهترین اجاق گاز برای خانه‌تان یاری کنیم.

ویژگی‌های بهترین گازهای آشپزخانه

بهترین گازهای آشپزخانه باید دارای ویژگی‌هایی ایده‌آل باشند که به طور کلی شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. استانداردهای ایمنی و کیفیت:  انتخاب گازهایی که با استانداردهای ایمنی مطابقت دارند اهمیت بالایی دارد. این اجاق‌گازها از نظر کیفیت ساخت و ایمنی برتری دارند.
 2. مصرف بهینه انرژی:  گازهای آشپزخانه باید از منابع انرژی (گاز طبیعی یا بوتان) بهینه استفاده کنند و انرژی را به طور موثر مصرف کنند.
 3. قابلیت تنظیم زمان برای شعله‌ها:  ویژگی‌هایی مانند تنظیم زمان برای شعله‌ها و متنوع بودن اندازه شعله‌ها و فواصل مناسب آن‌ها از دیگر مزایای اجاق‌گازهای خوب است.
 4. بالا بودن توان حرارتی:  اجاق‌گازهای با توان حرارتی بالا (قدرت شعله گاز) بهترین نتایج پخت و پز را ارائه می‌دهند.
 5. مقاومت در برابر حرارت و ضربه:  جنس اجاق‌گاز و مقاومت آن در برابر حرارت و ضربه نیز نشانگر کیفیت آن است.
 6. تمیز شدن آسان:  آسانی در تمیز کردن صفحه‌ گاز و قابلیت جدا شدن قطعات مختلف از ویژگی‌های مهم یک اجاق‌گاز خوب است.
 7. تنظیمات دمای دقیق:  اجاق‌گازهای خوب قابلیت کنترل دمای دقیق و ارائه پخت و پز عالی را فراهم می‌کنند.
 8. هزینه کمتر در مقایسه با سایر اجاق‌ها:  از دیدگاه هزینه کارکرد، اجاق‌گازها به طور کلی هزینه کمتری نسبت به سایر انواع اجاق‌ها دارند.
 9. استفاده در شرایط بدون برق:  قابلیت استفاده از اجاق‌گازها در شرایط قطعی برق نیز یکی از مزایای آن‌هاست.

این ویژگی‌ها به شما کمک می‌کنند که بهترین گاز آشپزخانه را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

گاز صفحه‌ای؛ معروف‌ترین نوع از انواع گازهای آشپزخانه

یکی از محبوب‌ترین انواع گازهای آشپزخانه، اجاق گاز صفحه‌ای است که دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را از دیگر اجاق‌گازها متمایز می‌کند. این نوع اجاق‌گاز به طور کلی به دو نوع جنس شیشه‌ای و استیل تقسیم می‌شود:

اجاق گاز صفحه‌ای شیشه‌ای:

این نوع گازها به طور معمول از جنس شیشه ضد خش ساخته می‌شوند و ضد ضربه هستند. مزایای استفاده از اجاق‌گازهای شیشه‌ای را در زیر مشاهده می‌کنید:

 • نظافت آسان:  شیشه ضد خش آن‌ها باعث می‌شود که پاک کردن آن‌ها بسیار ساده تر باشد.
 • مقاومت در برابر حرارت:  این نوع شیشه مقاومت خوبی در برابر حرارت دارد.
اجاق گاز صفحه‌ای استیل:

اجاق‌گازهای استیل قابلیت استفاده در برابر زمان را دارند و می‌توانند در دو طرح ساده و آج‌دار سفارش داده شوند. مزایای استفاده از اجاق‌گازهای استیل شامل موارد زیر است:

 • قیمت مناسب‌تر:  این نوع اجاق‌گاز معمولاً قیمت کمتری نسبت به شیشه‌ای دارند.
 • مقاومت بیشتر در برابر خراش:  سطح استیل معمولاً به خوبی از خراش محافظت می‌کند، اما تمیز کردن آن ممکن است کمی دشوارتر باشد.

بهترین مارک گاز آشپزخانه چیست؟

انتخاب بهترین مارک اجاق گاز آشپزخانه به معنای انتخاب برندی است که علاوه بر کیفیت بالا، دارای قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که نیازهای مصرف‌کنندگان را به خوبی برطرف کند. در این زمینه، برند‌هایی مانند تورینو پلاس، بوش، ایندزیت، تکنوگاز و هاردستون به عنوان برترین‌ها شناخته می‌شوند:

 1. تورینو پلاس :  با تمرکز بر کیفیت و پشتیبانی مطلوب، تورینو در حوزه تولید ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی، از جمله اجاق‌گازهای صفحه‌ای، نام خود را ارائه داده است. محصولاتی مانند اجاق گاز صفحه‌ای Torino TG-301، با جنس بدنه از شیشه سکوریت ضد خش و طراحی زیبا، انتخاب مناسبی برای کسانی هستند که به دنبال کیفیت و ظاهر زیبا هستند. دیگر انواع گازهای آشپزخانه این برند شامل TG519ME، TG501M، TG527، TG502W، TG302، TG510M و TG511M هستند.
 2. بوش :  به عنوان یک برند آلمانی معروف، بوش با طراحی مدرن و استفاده از جنس‌های مانند سرامیک، استیل و شیشه، اجاق‌گازهایی با کیفیت و عملکرد بالا تولید می‌کند. این اجاق‌گازها مجهز به سیستم‌های امنیتی مدرن و قدرت پخت بالا هستند که باعث شده‌اند تا به یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای خریداران شوند.
 3. ایندزیت : این مارک  به عنوان بهترین مارک اجاق گاز ایتالیایی شناخته می‌شود که با ترکیبی عالی از کارایی، کیفیت و طراحی مدرن، نقش مهمی در بازار دارد. اجاق‌گازهای ایندزیت با قابلیت‌هایی مانند سیستم تمیز کردن بخار و طراحی آسان برای استفاده، انتخاب مناسبی برای هر خانواده هستند.
 4. تکنوگاز :  این برند ایتالیایی با استفاده از قطعات باکیفیت و طراحی شیک، اجاق‌گازهایی با عملکرد بالا و امکانات ایمنی فراهم می‌کند. محصولات تکنوگاز در انواع مختلف از دو تا پنج شعله، به نیازهای مختلف کاربران پاسخ می‌دهند.
 5. هاردستون :  اجاق‌گازهای این برند با امکاناتی همچون فن انتقال دهنده حرارت، برنامه‌های پخت متنوع و طراحی جذاب، به عنوان انتخابی مناسب برای آشپزهای حرفه‌ای و مصرف‌کنندگانی که به دنبال اجاق‌گازی باکیفیت هستند، شناخته می‌شوند.

انواع گازهای آشپزخانه از نظر نوع سوخت مصرفی

انواع اجاق‌گازها از نظر نوع سوخت مصرفی می‌توانند به چندین دسته تقسیم شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند:

 1. اجاق گاز با استفاده از سوخت شهری:  این نوع اجاق‌گازها از گاز شهری به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. این گازها بسیار پرکاربرد هستند و در هر مکانی که گاز شهری در دسترس باشد، قابل استفاده هستند. قیمت این اجاق‌گازها معمولاً مناسب‌تر از سایر انواع است و مصرف انرژی نیز به نسبت پایین‌تر است.
 2. استفاده از انرژی الکتریکی:  این نوع از انواع گازهای آشپزخانه به طور معمول برای گرم کردن غذا مناسب هستند. اما مصرف انرژی برق آن‌ها برای پخت و پز به صرفه نیست و هزینه زیادی به همراه دارند. این نوع اجاق‌گازها معمولاً در مناطقی که دسترسی به گاز شهری محدود است یا به دلیل نیاز به انرژی الکتریکی مثل کلبه‌های کوهستانی، استفاده می‌شوند.
 3. اجاق‌گازهای ترکیبی:  این نوع اجاق‌گازها همزمان از انرژی الکتریکی و گاز استفاده می‌کنند. این اجاق‌گازها به دلیل داشتن قابلیت استفاده از هر دو منبع انرژی، به عنوان یک راه‌حل انعطاف‌پذیر برای خانواده‌ها محسوب می‌شوند. وقتی برق قطع می‌شود، می‌توانید از گاز برای پخت و پز استفاده کنید که این ویژگی آن‌ها را برای مناطق با نوسانات برق مناسب می‌کند.

به این ترتیب، انتخاب نوع مناسب اجاق‌گاز بستگی به نیازهای خاص شما دارد، اما هر یک از این انواع اجاق‌گازها با ویژگی‌ها و مزایای خود می‌توانند راه‌حل‌های عالی برای آشپزخانه شما باشند.

مهم‌ترین نکات خرید انواع گازهای آشپزخانه

موارد زیر نکاتی است که قبل از خرید اجاق گاز باید در نظر داشته باشید:

 1. ویژگی‌های ظاهری:  ظاهر و زیبایی اجاق گاز برای آشپزخانه مهم است. انتخاب مدلی که با دکور آشپزخانه‌تان سازگار است، مانند اجاق گاز صفحه‌ای مستطیل یا مدل‌های نیم‌دایره و چندضلعی، می‌تواند به زیبایی فضای آشپزخانه کمک کند.
 2. نوع نصب:  تصمیم بگیرید که آیا اجاق گاز رومیزی یا توکار نیاز دارید. اجاق‌های رومیزی برای مکان‌های کوچک‌تر یا مصرف‌های محدود و اجاق‌های توکار برای فضاهای بزرگتر و کاربردهای بیشتر مناسب‌ترند.
 3. جنس اجاق گاز:  انتخاب جنس مناسب بر اساس نیازهای شما مهم است. اجاق‌های شیشه‌ای، سرامیکی، استیل یا لعابی، هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاصی دارند که باید با استفاده مورد نظرتان همخوانی داشته باشد.
 4. کارایی و قدرت شعله‌ها:  نوعی از انواع گازهای آشپزخانه را انتخاب کنید که شعله‌های آن قدرت کافی داشته باشند تا نیازهای پخت و پز شما را برطرف کنند، به ویژه برای آشپزخانه‌هایی که استفاده روزانه زیادی دارند.
 5. تعداد شعله‌ها:  بسته به نیاز خود، تعداد و نوع شعله‌های اجاق گاز را انتخاب کنید. شعله‌های بیشتر برای آشپزی‌های گسترده و یا استفاده‌های حرفه‌ای مناسب‌تر هستند.
 6. مصرف انرژی:  اجاق‌هایی با مصرف بالا انرژی، به طور معمول هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهند. بهتر است به این نکته هم توجه کنید.
 7. قابلیت تمیز کردن:  انتخاب اجاق گازی که به آسانی تمیز شود، می‌تواند زمان و هزینه‌های شما را کاهش دهد.
 8. پشتیبانی و خدمات پس از فروش:  اطمینان حاصل کنید که برند اجاق گاز انتخابی، خدمات پس از فروش و پشتیبانی مطلوبی دارد.
 9. قیمت و بودجه:  بر اساس بودجه‌ خود، اجاق گازی را انتخاب کنید که با محدودیت‌های مالی شما سازگار باشد و همچنین نیازهای فنی و استفاده روزمره‌تان را برطرف کند.